top of page

ארגונים וחברות

שרון צלניק
הכנה לראיונות עבודה
ליווים אישיים 1:1

ליווים אישיים 1:1

מוזמנים לתאם לעובדים/ות ולמנהלים/ות שלכם ייעוץ פרטני כדי לשדרג ולתרגל את אופן העברת ראיונות העבודה שלהם הלכה למעשה.

הייעוץ מתאים לעובדים/ות בצוותי הגיוס, משאבי אנוש, וכן ייעוץ אישי למנהלים-מנהלות המחפשים/ות לגייס עובדים לצוותים שלהם.

סדנאות לקבוצות

סדנאות וקורסים

מוזמנים לעיין ברשימת הסדנאות והקורסים לשדרוג תהליכי המיון וראיונות העבודה אצלכם בחברה.

ניתן למקד ולהתאים את המפגשים לפי קבוצות עבודה- דרגי ניהול, צוות גיוס, משאבי אנוש, חטיבות ומחלקות שונות ועוד.

איזו תקופה מורכבת לשוק התעסוקה. אין מספיק מועמדים מתאימים, ומנגד- עובדים מתפטרים בהינף יד.

במיוחד בתקופה הזו ביצוע תהליכי מיון, העברת ראיונות עבודה, גיוס ושימור עובדים באופן לא מקצועי עלול לבזבז לארגון מאות אלפי שקלים, על כן הם הפכו לאתגרים המרכזיים בקרב מרבית החברות בשוק.

לשם כך בניתי תכנית לשדרוג מיומנויות הראיון אשר מיועדת לצוותי גיוס, משאבי אנוש וכן למנהלי/ות החברה, במטרה-

  • לשפר את איכות הגיוס בביצוע ראיונות העבודה.

  • לייעל תהליכי מיון עובדים תוך מיקוד המשאבים במועמדים המתאימים.

  • למזער עזיבות בחודשים הראשונים לחיי העובד.

  • לשמר טאלנטים לאורך זמן בחברה.

 

התכנית משלבת שני חלקים-

א - סדנאות לפי קבוצות עבודה- חטיבות, תפקידים, דרגי ניהול וכדומה.

ב - ליוויים אישיים 1:1.


תכני התכנית נגזרים מאופי הארגון, צרכיו ומטרותיו בנקודת הזמן הרלוונטית.

bottom of page